top of page

 

Alleen jongens?

Neen! Alle activiteiten en diensten staan zowel open voor jongens als voor meisjes (huiswerkbegeleiding, psychologische begeleiding, sport en spel, medische zorg, …). Dit jaar werd ook een nieuwe slaapzaal voor meisjes geopend waar ze van maandag tot vrijdag kunnen logeren. Alleen het programma voor kinderen en jongeren met een drugsproblematiek staat momenteel alleen open voor jongens. Er zijn momenteel immers nauwelijks meisjes die zich met deze problematiek aanmelden.

IMG_0999.jpg
bottom of page