top of page

secundair onderwijs - godsdienst

 • Documentaire “Dreaming Nicaragua”
  (lessugesties met dank aan Luc Van Hoorde)

In de documentaire zijn heel wat items i.v.m. (kans-/generatie-)armoede terug te vinden:
De kringloop van gezinnen in armoede: jong huwen, veel kinderen, grote kindersterfte,  
ontwricht, ongelijkheid man – vrouw, kinderen op straat en kinderarbeid, weinig hygiëne,
gebrek aan voeding, werkloosheid, slechte gezondheid, analfabetisme, miserabele
woonomstandigheden, spanningen door ontrouw / relatieproblemen, alcohol, geweld, machocultuur …
maar ook: solidariteit tussen lotgenoten, het dromen van kinderen en ouders over een betere toekomst (door onderwijs) ...
en het besef dat ‘liefde’ het belangrijkste is …
vanuit hun levensovertuiging (die voor sommigen ‘vertrouwen in een goede God’ 

 

Geloven

 • Mood- bord maken van de film (collage of reflecties verzamelen van wat de film bij de leerlingen oproept)-  

 • Moed-bord maken: een portfolio met een verzameling van woorden die kracht kunnen geven in het dagelijks leven van de personages. Kleine acties, gedachten of tips die de leerlingen bedenken om het dagelijks leven beter te maken.

 • De documentaire wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken / standpunten. Leerlingen krijgen vooraf op fiche naam van een ‘figuur’ en bekijken de documentaire vanuit die invalshoek.  Zij kijken / noteren hoe ‘desbetreffend persoon’ handelt, denkt, voelt, droomt … en met wie die zich wel of niet verbonden weet.

Spiritualiteit

Nicaragua is bekend om zijn poëzie, er is jaarlijks een belangrijk poëziefestival in Granada. Bekende dichters uit Nicaragua zijn:
Ruben Dario, Ernesto Cardenal & Gioconda Belli.

https://quotefancy.com/ernesto-cardenal-quotes

https://www.neoquotes.com/gioconda-belli-quotes-12.html

Activiteitensuggesties bij onderstaande fragmenten:

 • Schrijf zelf een gedicht (eventueel vanuit de woorden uit de mood-borden, zie hierboven)

 • Schrijf een korte rap-tekst of spoken word over één van de fragmenten (hedendaagse bekende spoken word zangeres: Kate Tempest)

 • Zoek bestaande gedichten die passend zijn bij het filmfragment 

 • Poëziefestival waarbij gedichten worden voorgelezen, grafisch voorgesteld vanuit de bovenstaande activiteiten

Fragmenten:

 • Josef: moment dat hij zegt dat zijn moeder nooit meer terugkomt

 • Nauri tv: interview met leeftijdsgenoot over gedrag mannen

 • Izabel: vader die zich zorg maakt over financiering koffietafel mocht zijn zoontje overlijden 

 • Yuri: die model willen worden, maar die zichtbaar triestig wordt als ze beseft dat ze dit nooit zal kunnen bereiken door haar afkomst
   

 

Religie

 • De leerlingen reflecteren per twee of in kleine groepen over de verschillende Bijbelcitaten over kansarmoede. Ze bespreken welke hen wel of niet aanspreken en welke boodschap ze uit deze citaten kunnen halen.

 • Kerstmis en het beeld van een de familie en pasgeboren baby in een stal verbinden aan de thematiek van kansarmoede in Nicaragua

 • Bijbeltekst van de zaligsprekingen
   

Godsdienst

 • De koffietafel binnen het geheel van de christelijke uitvaartliturgie

 • Purisima: de eigen manier van Kerstmis vieren in Nicaragua vergelijken met onze manier van Kerstmis vieren. 

 

Levensbeschouwing

De leerlingen beschrijven de film vanuit onderstaande rollen:

Een Nicaraguaans kind, een Nicaraguaanse ouder, een Nicaraguaanse grootouder, een Vlaamse jongere (met gevoeligheid voor de armoedeproblematiek), een Vlaamse jongere (met weinig of geen openheid voor armoedeproblematiek), een ‘linksdenkend (of een geëngageerd) politicus’, een ‘rechtsdenkend (of een engdenkend) politicus’ ...
 

 • Uitspraken en (bijbel)teksten over (kans)armoede:

 • Uitspraken en (bijbel)teksten over vrijwilligerswerk:

bottom of page