top of page

Zuidactie Broeders van Liefde:
situering van context, doel en resultaten 
een getuigenis over zo’n resultaat bij de “Verborgen schatten” in Ethiopië (Zuidactie 2018)

 

Op deze workshop tijdens de Startdag gingen we dieper in op de plaats van de Zuidactie op jouw school, voorziening of centrum.

 

Wat is die NGO Fracarita Belgium eigenlijk? Waarom zijn de Broeders van Liefde zo actief rond ontwikkelingssamenwerking? Waarom doen ze beroep op onze steun?...

Hoe kan ik onze collega’s motiveren om de Zuidactie van die Broeders van Liefde te steunen?

En wat betekent de steun van onze Zuidactie uiteindelijk voor de projecten in het Zuiden? Welke resultaten brengen onze inzamelacties daar met zich mee?

Hoe kan ik die resultaten ook met mijn collega’s en onze leerlingen, cliënten, patiënten en bewoners delen?

 

Vervolgens kregen we een persoonlijke getuigenis van Kris Demeter. Kris getuigde over hoe onze gezamenlijke steun aan de Zuidactie 2018 een prachtig project in Ethiopië deed ontstaan én hoe de hoofdrolspelers in die campagne nu kunnen openbloeien. Een hartverwarmend verhaal, waarin wij allen dankzij onze steun betrokken zijn!

 

Hier kan je downloaden:

  • De PowerPoint met het eerste deel van de workshop.

  • De PowerPoint-slides die je kan gebruiken om een link te leggen tussen enerzijds extreme armoede en straatkinderen 200 jaar geleden hier in ons land (toen de Broeders van Liefde hun werken opgestart hebben) en anderzijds de Zuidactie nu in Nicaragua (waar de Broeders van Liefde opnieuw hetzelfde doen en daarvoor op onze steun rekenen).

  • De PowerPoint met foto’s van Kris uit Ethiopië.

 

Volg zeker via onze Facebookpagina de verwezenlijkingen van de Zuidacties op het terrein. Zo kan je die bekend maken bij je achterban.

Enkele voorbeelden van vroegere berichten:

bottom of page