Steun de Zuidactie

concreet:

De 120 kinderen die in de centra worden begeleid, krijgen elk een "pakket" aan noodzakelijke hulp aangeboden, afhankelijk van hun individuele noden. Sommigen hebben naast voeding en huiswerkbegeleiding ook medische hulp nodig, anderen krijgen dan weer psychologische begeleiding, of hebben behoefte aan een veilige slaapplaats. Dit is het pakket van Lenin en Steven en de kostprijs voor het project:

Lenin

20 euro* =                +
60 euro* =               +                +               +               +

Voeding, veilig drinkwater

Huiswerkbegeleiding en schoolkosten 

Slaapplaats in het centrum

Medische zorg, arts, ...

Psychologische zorg

Steven

* kostprijs/maand

Met een gift van 20 euro of meer kan u een kwetsbaar kind in Nicaragua dus de nodige begeleiding en bescherming geven. En vooral een alternatief voor een leven op straat: de kans om voor zichzelf een echte toekomst uit te bouwen! 

Ga je voor een pakket van
60 euro, dan kost jouw dit eigenlijk maar 33 euro!*

* Wanneer het totaal van je giften aan Fracarita Belgium op jaarbasis minimum €40 bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Dat attest sturen wij je in het eerste trimester van het jaar volgend op de gift(en) in kwestie toe, op tijd voor je belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar. Je recupereert zo 45% van het gegeven bedrag. Wij ontvangen nog altijd 100% van je gift, maar je betaalt zelf slechts een deel. 

© 2020-2021 Fracarita Belgium

 

CONTACT

Fracarita Belgium, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent