top of page

Kinderrechten

 

Beide projecten in Nicaragua zetten dagelijks het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties om in de praktijk. Hoe doen ze dit? 

 

CA-JA = Casa Amanacer en Jesús Amigo, de projecten van de Broeders van Liefde in Nicaragua    

CaptureCRC30_0.gif
Cover photo_CRC_30.jfif
6.jpg

In CA-JA worden de kinderen niet alleen voorzien in hun basisbehoeften maar wordt ook maximaal ingezet op hun intellectuele, lichamelijken emotionele ontwikkeling.

13.jpg

Kinderen in CA-JA krijgen de mogelijkheid om hun mening en gevoelens op verschillende manieren te uiten. Door te praten, te tekenen, te schrijven, in een rollenspel, enz. 

24.jpg

Twee maal per week komt er in CA-JA een arts op bezoek en er wordt aan gezondheidspreventie gedaan. De kinderen krijgen veilig drinkwater, voeding, en verblijven in een veilige omgeving.

31.jpg

In CA-JA kunnen kinderen zich ontspannen met sport en spel en heel wat culturele en artistieke activiteiten (dans, muziek, toneel,...). Dit is cruciaal voor een optimale ontwikkeling.

34.jpg

Kinderen en hun ouders worden gesensibiliseerd over seksueel misbruik en krijgen weerbaarheidstraining. Slachtoffers worden psychologisch begeleid.

9.jpg

De ouders worden sterk betrokken in alle activiteiten. Het is steeds de bedoeling om de kinderen opnieuw te integreren in het gezin of toch minstens de contacten te herstellen. 

19.jpg

Heel wat kinderen die zich aanmelden in CA-JA zijn getuige of slachtoffer van geweld, misbruik of verwaarlozing. In CA-JA vinden ze een veilige plaats en krijgen ze weerbaarheidstraining.

27.jpg

Kinderen in CA-JA krijgen voedzame maaltijden, en, indien nodig, kledij.  Wie tijdelijk geen veilige plaats heeft om te wonen, vindt in CA-JA een veilig onderkomen.

32.jpg

CA-JA wijst ouders erop dat onderwijs cruciaal is voor de toekomstkansen van hun kind. Onderwijs moet steeds voorrang krijgen op het eventuele werk dat de kinderen verrichten.

39.jpg

Kinderen die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing, mishandeling, misbruik of uitbuiting krijgen in CA-JA de nodige psychologische en medische begeleiding om hiervan te herstellen.

12.jpg

De mening van kinderen wordt heel ernstig genomen in CA-JA. Enkel door naar hen te luisteren kan samen gezocht worden naar oplossingen. De psycholoog en opvoeders spelen hierbij een belangrijke rol. 

20.jpg

Sommige kinderen kunnen (tijdelijk) niet meer bij hun ouders wonen. CA-JA neemt de zorg voor hen tijdelijk over tot er voor hen een goede oplossing wordt gevonden. 

28.jpg

Sommige kinderen gaan niet naar school omdat ze hun uniform of school-boeken niet kunnen betalen. CA-JA voorziet dit voor hen zodat ze toch naar school kunnen. Elk kind krijgt ook huiswerk-begeleiding in CA-JA.

33.jpg

Kinderen worden gesensibiliseerd over de gevolgen van drugs- en alcoholgebruik. Voor kinderen die reeds verslaafd zijn/waren is er een rehabilitatie-programma.

42.jpg

In CA-JA leren de kinderen wat kinderrechten zijn zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen, ook buiten de context van CA-JA.

bottom of page