top of page

Waarom de ouders betrekken?

Elk kind heeft een warm nest nodig om in op te groeien. Maar in sommige gezinnen stapelen de problemen zich op en zijn ouders (tijdelijk) niet meer in staat om goed voor hun kinderen te zorgen. De centra begeleiden de ouders daarom met de opvoeding, gezondheid en voeding van hun kinderen. Ouders leren er ook hoe ze als partners op een assertieve maar respectvolle manier met elkaar en hun kinderen moeten omgaan. Huiselijk geweld is vaak één van de redenen waarom kinderen van huis weglopen en op straat belanden. Regelmatig organiseren de centra workshops voor de ouders rond deze thema’s. De ouders worden ook nauw betrokken bij de werking van het centrum en helpen mee in de keuken of verrichten er andere taken als vrijwilliger.

IMG_8304.jpg
bottom of page