top of page

Kwetsbare kinderen in Nicaragua worden vaak met meerdere problemen tegelijk geconfronteerd. Het project van de Broeders van Liefde in Nicaragua ondersteunt deze kinderen en hun ouders om deze problemen te overwinnen.

      = door het project aangeboden ondersteuning

support orange.png

Geweld v

IMG_8574.JPG

In de Nicaraguaanse cultuur is het machismo nog sterk aanwezig. Jongens moeten al op vroege leeftijd hun viriliteit bewijzen. Vrouwen dienen te luisteren naar hun man en worden als hun object beschouwd. Vrouwen en kinderen worden hierdoor vaak het slachtoffer van fysiek of psychisch geweld. Ook armoedestress leidt tot huiselijk geweld. 1 op 5 vrouwen werd ooit slachtoffer van fysiek of seksueel geweld. 

Zie ook fragment uit documentaire "Dreaming Nicaragua".

Sensibilisatie van ouders, assertiviteitstrainingen, psychologische begeleiding

support orange.png

prostitutie v

IMG_9318.JPG

Kinderprostitutie is wijdverspreid in Nicaragua, vooral in de grote steden en toeristische centra zoals Granada. Voor straatkinderen is het een snelle manier om geld te verdienen, maar de psychologische gevolgen zijn uiteraard nefast. Vaak gaat prostitutie hand in hand met drugsmisbruik.   

Psychologische begeleiding, rehabilitatieprogramma

support orange.png

Kinderarbeid v

IMG_7722.JPG

Een kind op vijf verricht kinderarbeid in Nicaragua (UNICEF). Voor tieners is dit zelfs 1 op 3. 

Heel wat onder hen werken in gevaarlijke omstandigheden, bv. met machetes op de suikerrietplantages.

 

Een groot deel van de bevolking beschouwt kinderarbeid niet als problematisch.

Zie ook documentaire "Kind zonder morgen".

Sensibilisatie van ouders, huiswerkbegeleiding, gratis maaltijd voor kwetsbare kinderen

support orange.png

schoolverlaten v

IMG_8569.JPG

Een half miljoen kinderen, 1 op 4,  gaat niet naar school in Nicaragua. De helft van alle kinderen verlaat de basisschool vroegtijdig, voor het secundair onderwijs is dit 72% (België: 8,6%).

Zonder diploma is het erg moeilijk in Nicaragua om een job met een eerlijk loon te vinden en zo uit de vicieuze armoedecirkel te ontsnappen.

Sensibilisatie van ouders, huiswerkbegeleiding, gratis schooluitrusting voor kwetsbare kinderen, intense samenwerking met scholen uit de buurt

support orange.png

Seksueel misbruik v

IMG_7691.JPG

Nicaragua heeft één van de hoogste cijfers qua seksueel misbruik wereldwijd. 82% van de slachtoffers zijn kinderen.  1 op 5 meisjes werd het voorbije jaar slachtoffer van seksueel geweld. Omwille van de positie van de vrouw, heerst er een grote mate van straffeloosheid op dat vlak.

Sensibilisatie van ouders, assertiviteitstrainingen, psychologische begeleiding

support orange.png

Drugsverslaving v

Image by GoaShape

Drugs doet even alle zorgen vergeten, zowel bij straatkinderen (lijmsnuiven) als in ontwrichte gezinnen. Maar de neurologische en sociale gevolgen die het drugsgebruik met zich meebrengt, doet de gebruikers alleen maar dieper afglijden in de extreme armoede. Naar schatting gebruiken zo'n 300.000 mensen drugs in Nicaragua.  

Residentieel rehabilitatieprogramma voor drugsverslaafde kinderen en jongeren

support orange.png

Verwaarlozing v

IMG_9257.JPG

In Nicaragua leven duizenden kinderen op straat (tijdelijk of permanent). Thuis ontvluchten ze het huiselijk geweld of ze denken op straat geld te kunnen verdienen. Andere kinderen worden aan hun lot overgelaten, omdat één of beide ouders in een ander land gaat wonen, in de hoop daar werk te vinden. 

Sensibilisatie van ouders, maaltijd voor kinderen, medische zorg, huiswerkbegeleiding.

support orange.png
bottom of page