top of page

Waarom krijgen de kinderen psychologische begeleiding?

Kinderen die opgroeien in gezinnen die het heel moeilijk hebben, ondervinden zelf vaak ook de stress die de situatie thuis met zich meebrengt. De armoedestress van de ouders wordt (onbewust) overgedragen naar de kinderen. Daarnaast zijn er ook heel wat kinderen die getuige of slachtoffer zijn van fysiek, psychisch of seksueel geweld. Het is belangrijk dat ze hun situatie en gevoelens in vertrouwen met iemand kunnen delen. Samen met de psycholoog gaan ze op zoek om tragische gebeurtenissen een plaats te geven en leren ze hun gevoelens op een positieve manier te uiten. Daarnaast wordt er ook sterk ingezet op weerbaarheidstraining. De kinderen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven.  Op die manier kan het risico op misbruik verkleind worden.  

IMG_8997.jpg
bottom of page