top of page
fortune-wheel wit.png
Het Lot bepaalt waar op de wereld je geboren wordt.
Zie je het levenslicht in Nicaragua, dan zijn dit jouw kansen:
 
Draai aan de raderen en ontdek hoe
jouw leven in Nicaragua er zou uitzien!
ni-flag.jpg
father-and-son.png

Heel wat Nicaraguaanse mannen verlaten het gezin en laten de opvoeding van de kinderen aan de moeder over. 

 

Eén op drie huishoudens in Nicaragua wordt door alleenstaande moeders gerund. Zij hebben het vaak bijzonder moeilijk om het hoofd boven water te houden, vooral nu de Nicaraguaanse economie een diepe crisis doormaakt. De kans dat deze kinderen op latere leeftijd ook zelf in armoede zullen leven (= generatie-armoede) is bijzonder groot.

Is er een vader in mijn gezin? 1/3

classroom.png

Ongeveer een half miljoen kinderen tussen de 3 en 17 jaar gaat niet naar school in Nicaragua (UNICEF). Dat is 1 op 4 in die leeftijdscategorie.  Iets meer dan de helft van de bevolking verlaat de basisschool vroegtijdig (UNDP).

Zonder diploma is het erg moeilijk in Nicaragua om een job met een eerlijk loon te vinden en zo uit de vicieuze armoedecirkel te ontsnappen.

Maak ik mijn lager onderwijs af? 1/2

plus-18-movie.png

Voor de leeftijd van 18 jaar, heeft 28% van de vrouwen in Nicaragua al één of meerdere kinderen (UNICEF). 

Meestal stoppen de meisjes met onderwijs van zodra bekend is dat ze zwanger zijn. Zonder diploma raken ze moeilijk aan werk en blijven ze afhankelijk van hun familie of echtgenoot. Het overgrote deel van de tienermoeders en hun kinderen leeft in armoede.  

Is mijn moeder minderjarig? 1/3

miner.png

Bijna 20% van de kinderen tussen 5 en 13 jaar verricht kinderarbeid in Nicaragua (UNICEF), tussen de 10 en de 18 jaar is dit 31%.

 

Heel wat onder hen werken in gevaarlijke omstandigheden, bv. met machetes op de suikerrietplantages.

 

Een groot deel van de bevolking beschouwt kinderarbeid niet als problematisch, zelfs als het de ontwikkelingskansen van die kinderen beknot.

Verricht ik later kinderarbeid? 1/5

person-hunger.png

Eén op de vier kinderen jonger dan 5 jaar in Nicaragua is ondervoed (ENDESA).

Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en schoolprestaties van deze kinderen. 

BEn ik (later) ondervoed? 1/4

Klik op het rad en laat het draaien...

Klik op het rad en laat het draaien...

bottom of page