top of page
IMG_5075_edited.jpg

UNIEKE SCHOOL

 

HVP-Gatagara, Rwamagana

De school voor kinderen met een visuele beperking van de Broeders van Liefde in Rwanda  is een afdeling van de grotere instelling HVP-Gatagara waar ook kinderen met een fysieke beperking zorg en onderwijs krijgen.

Officieel diploma

De leerlingen van de afdeling in Rwamagana hebben allemaal een visuele beperking: ze zijn blind of slechtziend. Toch krijgen ze net dezelfde leerstof als in de gewone scholen want ze volgen het nationaal curriculum. Dit betekent dat ze op het einde van hun schoolcarrière een officieel diploma ontvangen, net als hun ziende leeftijdsgenoten.

 

Op eigen benen staan

Daarnaast leren ze ook lezen en schrijven in braille, stoklopen, zich oriënteren en duizend en één andere technieken. Zo ontdekken de leerlingen dat ze, ondanks hun beperking, toch op eigen benen kunnen staan. En dit is echt nodig als je in een straatarm land als Rwanda wil overleven.

 

Van heinde en ver

De leerlingen komen uit alle hoeken van Rwanda en zelfs uit de buurlanden. Het is immers de enige school in de regio met een volledige cyclus van lager en secundair onderwijs. Meisje of jongen, blind of slechtziend, christen of moslim: iedereen vindt in het internaat zijn tweede thuis en maakt er vrienden voor het leven.

Medische opvolging

De school volgt de leerlingen ook op medische vlak goed op. Meermaals per jaar, komt een mobiel team van het oogziekenhuis op bezoek om alle leerlingen te testen. Op die manier krijgen de leerlingen de best mogelijke medische behandeling voor hun oogaandoening en wordt er alles aan gedaan om het beperkte zicht dat ze eventueel nog hebben, te behouden. 

Financieel

Rwanda is het negentiende armste land ter wereld. De middelen die de overheid kan investeren in buitengewoon onderwijs zijn uiterst beperkt. De school krijgt net dezelfde subsidies als gewone scholen. Nochtans zijn de kosten in een school voor buitengewoon onderwijs veel hoger: er zijn meer leerkrachten nodig gezien de kleinere klasgroepen, er zijn meer hulpmiddelen nodig (brailletypmachines, braillepapier, loepen, uitleessoftware, enz), en het didatisch materiaal moet telkens aangepast worden. 

De school zou graag meer kinderen met een visuele beperking de kans geven om op deze school te studeren, maar de financiële middelen zijn hiervoor ontoereikend. Met deze Zuidactie willen meer kinderen - ook de allerarmsten - toegang geven tot de school. 

175 leerlingen

 • lagere school

 • volledige cyclus sec. onderwijs

 • internaat

Onderwijs + specifieke ondersteuning/zorg:

 • Oriëntatie en mobiliteit

 • Communicatie: braille, schermlezers, …

 • Zelfredzaamheidstraining

 • Psychologische ondersteuning

Focus op:

 • vaardigheden i.p.v. zuivere kennis

 • Multidisciplinaire werking (psycholoog, leerkrachten, opvoeders, …)

 • Ontplooiing van eigen talenten: “clubs” :muziek, dans, lezen, schrijven, toneel, goalbal, …

Personeel:

 • 25 leerkrachten

 • Directeur: Broeder van Liefde Jules-Maurice

 • 2 x week interne vorming voor leerkrachten

 • 5 leerkrachten met visuele beperking

 • Daarnaast ook opvoeders, animatoren, psycholoog, …

IMG_6121.jpg
IMG_6011.jpg
IMG_6601.jpg
IMG_6094.jpg
bottom of page